Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 13 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 Trường THPT Hòa Tú Cải cách hành chính Đã có hiệu lực
Quyết định phân công nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 Trường THPT Hòa Tú Cải cách hành chính Đã có hiệu lực
Lịch tiếp công dân Trường THPT Hòa Tú Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2022 Trường THPT Hòa Tú Cải cách hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
KH thực hiện cải cách hành chính năm 2021 Trường THPT Hòa Tú Cải cách hành chính Đã có hiệu lực
Quy định giải quyết thủ tục hành chính 2021 Trường THPT Hòa Tú Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021 Trường THPT Hòa Tú Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN "3 CÔNG KHAI" NĂM HỌC 2020-2021 Trường THPT Hòa Tú Cải cách hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
CÁC LOẠI MẪU ĐƠN Trường THPT Hòa Tú Cải cách hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 Trường THPT Hòa Tú Cải cách hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 Trường THPT Hòa Tú Cải cách hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Trường THPT Hòa Tú Cải cách hành chính , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực