...
 • Cao Minh Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0965311600
  • Email:
   caominhhuong.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học

   Năm vào ngành: 2010

 • Huỳnh Minh Chử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Điện thoại:
   0916410509
 • Đinh Văn Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0919091054
  • Email:
   ht.thpthoatu@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng dự bị: 03/05/2003

   Ngày vào đảng chính thức: 03/05/2004

   Sinh hoạt nơi cư trú tại: Phường 2, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

 • Phạm Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0939230490
  • Email:
   phamquocdung.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

   Ngăm vào ngành: 2006

 • Huỳnh Văn Sĩ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0339166406
  • Email:
   huynhvansianh.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng dự bị: 28/02/2008

   Ngày vào đảng chính thức: 28/02/2009

   Sinh hoạt nơi cư trú tại: Vĩnh B, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên

 • Huỳnh Chí Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0377395202
  • Email:
   huynhchitruong.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng dự bị: 03/12/1999

   Ngày vào đảng chính thức: 03/12/2000

   Sinh hoạt nơi cư trú tại: Hòa Lời, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên

 • Nguyễn Hoàng Sơn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917143318
  • Email:
   nguyenhoangsonlam.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

   Năm vào ngành: 2004

 • Nguyễn Tuyết Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919019933
  • Email:
   nguyentuyetlan.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

   Năm vào ngành: 2005

 • Huỳnh Thanh Đề
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0835141122
  • Email:
   huynhthanhde.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Ngọc Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352887276
  • Email:
   tranthingocthu.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIảng dạy môn Toán

   Năm vào ngành: 2003

 • Nguyễn Bảo Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0917857507
  • Email:
   nguyenbaotoan.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Trần Duy Chân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0919636927
  • Email:
   tranduychan@thpt-hoatu-soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964555971
  • Email:
   nguyenvantoan@thpt-hoatu-soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

   Năm vào ngành: 2008

 • Trần Anh Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0979446577
  • Email:
   trananhthien.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Mai Văn Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0333936023
  • Email:
   maivanan.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học

   Năm vào ngành: 2007

 • Lâm Thanh Mộng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0339166406
  • Email:
   lamthanhmong.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Trần Thanh Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0987546630
  • Email:
   tranthanhdien.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Văn Hai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0917698554
  • Email:
   huynhvanhai.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Đinh Văn Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919091054
  • Email:
   ht.thpthoatu@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   • 09/1999 - 10/2001: Giáo viên trường PTTH cấp 2-3 Ngọc Tố
   • 11/2001 - 12/2007: Phó hiệu trưởng trường THPT Ngọc Tố
   • 01/2008 - 02/2008: Quyền Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Tố
   • 03/2008 - 02/2019: Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Tố
   • Từ 03/2019: Hiệu trưởng trường THPT Hòa Tú
 • Huỳnh Văn Sĩ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0817922232
  • Email:
   huynhvansianh.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   • 09/2004 - 02/2011: Giáo viên trường THPT Hòa Tú
   • Từ 03/20211: Phó hiệu trưởng trường THPT Hòa Tú
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Hôm qua : 162
Tháng 07 : 524
Năm 2022 : 12.781