...
 • Đinh Văn Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0919091054
  • Email:
   ht.thpthoatu@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng dự bị: 03/05/2003

   Ngày vào đảng chính thức: 03/05/2004

   Sinh hoạt nơi cư trú tại: Phường 2, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

 • Huỳnh Văn Sĩ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0339166406
  • Email:
   huynhvansianh.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng dự bị: 28/02/2008

   Ngày vào đảng chính thức: 28/02/2009

   Sinh hoạt nơi cư trú tại: Vĩnh B, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên

 • Huỳnh Chí Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0377395202
  • Email:
   huynhchitruong.c3ht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào đảng dự bị: 03/12/1999

   Ngày vào đảng chính thức: 03/12/2000

   Sinh hoạt nơi cư trú tại: Hòa Lời, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên

 • Huỳnh Thanh Đề
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0835141122
  • Email:
   huynhthanhde.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Bảo Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0917857507
  • Email:
   nguyenbaotoan.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Trần Duy Chân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0919636927
  • Email:
   tranduychan@thpt-hoatu-soctrang.edu.vn
 • Trần Anh Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0979446577
  • Email:
   trananhthien.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Lâm Thanh Mộng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0339166406
  • Email:
   lamthanhmong.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Trần Thanh Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0987546630
  • Email:
   tranthanhdien.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Văn Hai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0917698554
  • Email:
   huynhvanhai.c3ht@soctrang.edu.vn
 • Cao Minh Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   965311600
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 116
Tháng 10 : 217
Năm 2022 : 19.115