• ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018_THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ
  | chungnb@vhv.vn | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Văn bản nội bộ
  | 283 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Văn bản giáo dục
  | 228 lượt tải | 11 file đính kèm
 • Mẫu đề kiểm tra
  | 739 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Hồ sơ thanh tra, kiểm tra nội bộ
  | 283 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Mẫu kế hoạch giảng dạy
  | 287 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Mẫu kế hoạch năm học
  | 344 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Mẫu sổ báo giảng
  | 299 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Mẫu sổ dự giờ
  | 303 lượt tải | 2 file đính kèm
Tài nguyên

Bản quyền ©2018 Trường THPT Hòa Tú

Điện thoại: 02993 890 865

Email: thpthoatu@soctrang.edu.vn

 

Địa chỉ: ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng