KẾ HOẠCH TỔ TOÁN - TIN HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021

 

TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

TỔ TOÁN – TIN HỌC

 

Số 01/KH-TCM

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

Hòa Tú 1, ngày 22 tháng 9 năm 2020

              

KẾ HOẠCH

Năm học 2020 – 2021

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học số 149/KH-THPTHT ngày 21/9/2020 của Hiệu trưởng trường THPT Hòa Tú về việc ban hành kế hoạch năm học 2020 – 2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổ Toán – Tin học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

- Tổng số tổ viên 07 trong đó có: 05 giáo viên Toán; 02 giáo viên Tin học.

- Giáo viên đạt chuẩn 06; trên chuẩn 01.

- Đảng viên: 04.

           - Tổ trưởng: Cao Minh Hưởng; Tổ phó: Phạm Quốc Dũng.

            - Nhóm trưởng: Môn toán: Phạm Quốc Dũng; Môn tin học: Cao Minh Hưởng.

            - Thư kí, Thủ quỹ: Nguyễn Tuyết Lan.

2. Danh sách thành viên trong tổ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

NĂM VÀO NGÀNH

GHI CHÚ

NAM

NỮ

CHUYÊN MÔN

ANH VĂN

TIN HỌC

1

Mai Văn Ân

1985

 

SP Toán – Tin

 

ĐH

2007

TKHĐ

2

Phạm Quốc Dũng

1982

 

SP Toán

B1

CB

2006

Thạc sĩ, TPCM

3

Cao Minh Hưởng

1989

 

SP Toán – Tin

B

ĐH

2010

TTCM

4

Nguyễn Tuyết Lan

 

1982

SP Toán – Tin

B

B

2005

Thư ký, thủ quỹ

5

Nguyễn Hoàng Sơn Lâm

1982

 

SP Toán

B

B

2004

 

6

Trần Thị Ngọc Thu

 

1980

SP Toán

B

B

2003

 

7

Nguyễn Văn Toàn

1984

 

SP Toán

B

B

2008

 

2. Phân công giảng dạy, kiêm nhiệm, tổng số tiết trong tuần

2.1. HKI

 STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN DẠY

SỐ LỚP DẠY

SỐ TIẾT DẠY

SỐ TIẾT KIÊM NHIỆM

TỔNG

K12

K11

K10

1

Mai Văn Ân

Tin

2,3

 

K10

14

2 (TKHĐ)

16

2

Phạm Quốc Dũng

Toán

3,6

 

1,6

18

2(TPCM, HĐNG)

19

3

Cao Minh Hưởng

Tin

1,4,5,6

K11

 

16

3 (TTCM)

19

4

Nguyễn Tuyết Lan

Toán

1,4

2

 

15

5 (CN 12A4, TTCĐ)

20

5

Nguyễn Hoàng Sơn Lâm

Toán

 

4,6

3

14

 

14

6

Trần Thị Ngọc Thu

Toán

2,5

 

2,5

18

 

18

7

Nguyễn Văn Toàn

Toán

 

1,3,5

4

19

 

19

2.2. HKII

 STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN DẠY

SỐ LỚP DẠY

SỐ TIẾT DẠY

SỐ TIẾT KIÊM NHIỆM

TỔNG

K12

K11

K10

1

Mai Văn Ân

Tin

2,3

 

K10

16

2 (TKHĐ)

18

2

Phạm Quốc Dũng

Toán

3,6

 

1

11

2(TPCM, HĐNG)

12

3

Cao Minh Hưởng

Tin

1,4,5,6

K11

 

14

3 (TTCM)

17

4

Nguyễn Tuyết Lan

Toán

1,4

 

 

8

5 (CN 12A4, TTCĐ)

13

5

Nguyễn Hoàng Sơn Lâm

Toán

 

2,3,4,6

3

19

 

19

6

Trần Thị Ngọc Thu

Toán

2,5

 

2,5

14

 

14

7

Nguyễn Văn Toàn

Toán

 

1,5

4,6

14

 

14

3. Kế hoạch giáo dục

 

Học kì I

Khối

Môn

Ban

Số tiết trong tuần

Số cột điểm thường xuyên

Ghi chú

10

Toán

Cơ Bản

4

3

 

Tin

2

2

 

11

Toán

5

3

 

Tin

2

2

 

12

Toán

5

3

 

Tin

1

2

 

Học kì II

10

Toán

Cơ Bản

3

3

 

Tin

2

2

 

11

Toán

4

3

 

Tin

1

2

 

12

Toán

4

3

 

Tin

2

2

 

4. Thuận lợi, khó khăn

4.1.  Đối với nhà trường

a.  Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên, sự hỗ trợ của tích cực của chính quyền địa phương.

- Lãnh đạo nhà trường nhiệt tình, tận tâm với công việc. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo trường đều có chương trình kế hoạch cụ thể, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đa số có tâm huyết với nghề, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

b. Khó khăn

- Một số ít giáo viên chưa có sự đầu tư trong việc đổi mới phương pháp dạy học, còn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin,… dẫn đến chất lượng dạy học chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của công tác đổi mới giáo dục.

 - Một số ít giáo viên hạn chế về năng lực, nghiệp vụ sư phạm, công tác chủ nhiệm, kĩ năng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh,...

- Chất lượng đầu vào của học sinh lớp 10 thấp nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung của nhà trường.

- Trang thiết bị dạy học của trường chưa đồng bộ; máy chiếu và các phương tiện hỗ trợ dạy học chưa đáp nhu cầu dạy và học.

4.2.  Đối với tổ

a. Thuận lợi

- Tất cả thành viên trong tổ nhiệt tình, có trình độ chuyên môn khá giỏi.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, biết quan tâm giúp đở đồng nghiệp.

- Phối hợp tốt với các đoàn thể. Tích cực trau dồi kiến thức, thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

- Có 04 giáo viên là đảng viên, 1 giáo viên có trình độ trên chuẩn.

b. Khó khăn

- Do giáo viên trong tổ chưa tích lũy được kinh nghiệm.

- Một số giáo viên ở xa trường  gây khó khăn trong công tác.

4.3.  Đối với học sinh

a. Thuận lợi

- Được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo trường, yêu thương giúp đỡ của thầy cô và sự hỗ trợ tận tình của quý phụ huynh và các nhà mạnh thường quân.

            - Phần lớn học sinh biết vâng lời, chăm ngoan, có thái độ học tập đúng đắng.

            b. Khó khăn

- Một bộ phận nhỏ học sinh chưa nghiêm túc trong học tập và hoạt động giáo dục.

- Còn nhiều học sinh có gia cảnh khó khăn, thiếu sự yêu thương, quan tâm của phụ huynh.

- Một số học sinh chưa có ý thức học tập tốt, còn vắng học nhiều.

5. Kết quả năm học trước

- Tỷ lệ HS trên trung bình bộ môn của các khối lớp:     

 

Môn

Tỷ lệ trên trung bình

Ghi chú

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Toán

> 70%

> 70%

>80%

 

Tin Học

> 90%

> 90%

100%

 

- Danh hiệu thi đua của tổ và các thành tích khác:

            + Lao động tiên tiến: 7 GV.

            + Bằng khen CT UBND tỉnh: 01 GV.

            + CSTĐCS: 01 GV.

            + Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 00 GV.

II. MỤC TIÊU CHUNG

   1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở GDĐT triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo hướng phát triển năng lực của HS; tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trung học phù hợp với định hướng của Chương trình GDPT mới. Tổ chức thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.

3. Tập trung nâng cao kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học.

4. Thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

5. Chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường và quy chế chuyên môn.

6. Tham gia và đạt kết quả cao trong phong trào thi đua 2 tốt của nhà trường.

7. Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu theo sự phân công của lãnh đạo trường và tổ chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

8. Sử dụng và bảo quản tốt đồ dùng dạy học theo quy định của nhà trường

9. Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia các phong trào thi đua do ngành phát động.

10. Các thành viên trong tổ thường xuyên trao đổi chuyên môn trong sinh hoạt tổ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho từng thành viên.

11. Phân công các thành viên trong tổ biên soạn bài tập trắc nghiệm và tự luận theo hướng ra đề THPTQG nhưng phải phù hợp với năng lực chung của học sinh.

12. Các thành viên trong tổ phải thực sự là một khối đoàn kết, biết quan tâm chia sẻ để cùng nhau tiến bộ.

III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tư tưởng chính trị

1.1. Chỉ tiêu

- 100% thành viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- 100% thành viên tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị hè.

- 100% thành viên thực hiện tốt cuộc vận động hai không với bốn nội dung.

- 100% thành viên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”.

- 100% thành viên chấp hành và thực hiện tốt phân công, điều động của lãnh đạo trường.

1.2. Giải pháp

- Thường xuyên tuyên truyền, động viên, đôn đốc, nhắc nhỡ các thành viên sống, học tập và làm việc đúng pháp luật.

- Cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công việc cũng như trong cuộc sống.

- Cùng nhau đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, quan điểm lệch lạc.

- Khuyến khích các thành viên trong tổ ứng dụng phần mềm trí Việt trong dạy học.

- Học tập nghiêm túc các lớp tập huấn khi có giấy triệu tập.

2. Công tác chuyên môn

2.1. Chỉ tiêu

- Dạy đúng, đủ phân PPCT và KHGD đã được Lãnh đạo trường duyệt.

- Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kì và kiểm tra cuối kì.

- 100% giáo viên lên lớp phải có giáo án đúng mẫu quy định.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ của Lãnh đạo trường.

- Tổ trưởng, nhóm trưởng kiểm tra giáo án (theo môn) hàng tháng hoặc theo phân công.

- Mỗi giáo viên dạy dự giờ và thao giảng 02 tiết/HK.

- Soạn ít nhất 2 chuyên đề đơn môn đưa lên trang “truonghocketnoi”.

- Môn toán mỗi học kì 1 chủ đề/học kì. Môn tin học 1 chủ đề/học kì.

- Tổ chức tham gia giao lưu liên trường môn Toán với các trường bạn ở địa phương lân cận.

2.2. Giải pháp

- Duyệt giáo án và hồ sơ 1 lần/tháng (ngày họp tổ làn 2 của mỗi tháng).

+ Thầy Hưởng: Ký duyệt hồ sơ các thành viên, làm các kế hoạch hoạt động cho tổ.

+ Thầy Dũng: Kiểm tra, kí duyệt giáo án môn Toán và báo cáo kết quả cho TTCM.

+ Thầy Ân, Hưởng: Kiểm tra, kí duyệt giáo án môn Tin học chéo với nhau và báo cáo kết quả cho TTCM.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn của giáo viên.

- Đề kiểm tra phải đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp học sinh.

- Chấm bài kiểm tra và trả bài cho học sinh trong vòng 1 tuần kể từ thời điểm kiểm tra.

- Thường xuyên nhắc nhở thực hiện công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

- Các thành viên trong tổ tham gia thảo luận chuyên đề để đăng THKN.

- Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm và động viên tinh thần của các thành viên.

3. Tham gia phong trào thi đua 2 tốt

3.1. Chỉ tiêu

- Tỷ lệ HS trên TB bộ môn của các khối lớp:

Khối lớp

Tỷ lệ từ trung bình trở lên

Toán

Tin

10

11

12

10

11

12

Lớp chọn

>60%

>65%

>70%

>90%

>90%

100%

Lớp khác

>45%

>55%

>60%

>80%

>80%

>90%

- Tỷ lệ TN THPT môn toán năm 2020 là: từ 65% trở lên (hoặc THPT Quốc gia là từ 45% trở lên).

- Danh hiệu thi đua của tổ:

+ Danh hiệu Lao động Tiên Tiến: 7/7

+ GVG cấp tỉnh: 1/7

+ CSTĐCS: 2/7

+ Bằng khen CT UBND tỉnh: 1/7

3.2. Giải pháp

- Tổ trưởng và các đảng viên phải luôn gương mẫu và đi đầu trong mọi phong trào của tổ đặc biệt là công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm và động viên tinh thần của các thành viên.

- Thường xuyên trao đổi chuyên môn giữa các thành viên trong tổ và giao lưu chuyên môn với các trường bạn.

4. Công tác văn thể

4.1. Chỉ tiêu

- 100% tham gia các hoạt động văn thể và ngoại khóa do trường tổ chức.

- 100% hưởng ứng phong trào văn thể do ngành tổ chức.

4.2. Giải pháp

- Đôn đốc nhắc nhở nhau để thực hiện.

- Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.

5. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

5.1. Chỉ tiêu

- Tất cả GV tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.

- Tất cả GV tham gia các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do ngành tổ chức.

- Phấn đấu tất cả giáo viên đều có chứng chỉ  ngoại ngữ, Tin học theo quy định.

- Tất cả GV sử dụng thành thạo trang web của trường, trang truonghocketnoi, phần mềm SMAS, phần mềm dạy học, soạn giảng.

5.2. Giải pháp

- Nêu gương điển hình những giáo viên biết phấn đấu vươn lên trong chuyên môn.

- Nhờ giáo viên tin học, ngoại ngữ hỗ trợ và liên hệ các trung tâm đào tạo chứng chỉ.

- Chia sẻ những kênh thông tin hay, tài liệu bổ ích.

- Động viên các thành viên trong tổ học tập và bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

Thời điểm

Công việc

Phụ trách thực hiện

Ghi chú

HỌC KÌ I

Tháng  8

Từ ngày 23/8 đến 31/8/2020

* Công tác chuyên môn:

- Phân công giảng dạy năm học 2020 - 2021.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Phân công chủ nhiệm.

- Xếp lớp các khối lớp năm học 2020 – 2021.

- Lấy ý kiến bổ nhiệm TT, TPCM, TTVP.

 

 

- Lãnh đạo trường.

 

- Lãnh đạo trường.

- Cô Lan.

- Lãnh đạo trường.

 

Tháng  9

04 tuần (14) Từ 07/9 đến 03/10/2020

* Công tác chuyên môn:

- Khai giảng năm học vào ngày 05/9/2020.

- Thực hiện chương trình giảng dạy theo kế hoạch.

- Tiến hành bồi dưỡng HSG.

- Họp tổ chuyên môn ngày 19/9/2020.

- TTCM lập kế hoạch hoạt động năm học, phân phối chương trình, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch thực hiện chuyên đề, chủ đề, kế hoạch thao giảng – hội giảng, kế hoạch tháng, lên lịch dự giờ tháng 9/2020.

- GV hoàn thành kế hoạch cá nhân.

- Duyệt hồ sơ giáo án của tổ.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra hồ sơ HS đầu năm học K12.

- Họp HĐSP ngày 26/9/2020.

- Dự hội nghị CBCCVC ngày 30/9/2020.

 

 

- Cả tổ.                                                           

- Cả tổ.

 

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Tổ trưởng.

 

 

- Cả tổ.

- Cả tổ.

 

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

 

Tháng  10

04 tuần (58): Từ 05/10  đến  30/10/2020

* Công tác chuyên môn:

- Tiến hành dự giờ, thao giảng theo kế hoạch thao giảng và kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Tiếp tục ôn HSG.

- Họp tổ chuyên môn ngày 10,31/10/2020.

- Báo cáo chuyên đề đăng lên trang THKN.

- Duyệt hồ sơ và giáo án của tổ.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Dự kỉ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do công đoàn tổ chức.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 10/2020.

- Đánh giá xếp loại HS tháng 9,10/2020.

- Đoàn trường phát động thi đua học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

 

- GV đăng kí và GV được kiểm tra.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Thầy Dũng.

- Cả tổ.

 

- Thầy Hưởng, Cô Thu, Cô Lan.

- Cô Lan.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

 

Tháng  11

04 tuần (0812): Từ 02/11 đến 28/11/2020

* Công tác chuyên môn:

- Tiến hành dự giờ, thao giảng theo kế hoạch thao giảng và kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Tiếp tục ôn HSG.

- Họp tổ chuyên môn ngày 14,28/11/2020.

- Duyệt hồ sơ và giáo án của tổ.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Dự kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 11/2020.

- Họp HĐSP ngày 28/11/2020.

 

 

- GV đăng kí và GV được kiểm tra.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

 

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cô Lan..

- Cả tổ.

 

Tháng  12

04 tuần (1316): từ 30/11 đến 26/12/2020

* Công tác chuyên môn:

- Tiến hành dự giờ, thao giảng theo kế hoạch thao giảng và kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Tiếp tục ôn HSG.

- Họp tổ chuyên môn ngày 26/11/2020.

- Duyệt hồ sơ và giáo án của tổ.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Dự kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2020).

- Xét thi đua GV HKI.

- Kiểm kê tài sản cuối năm từ ngày 28/12 đến ngày 31/12/2020.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 12/2020.

- Họp HĐSP ngày 26/12/2020.

 

 

- GV đăng kí và GV được kiểm tra.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

 

- GV được phân công.

- Cả tổ.

- GV được phân công.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

 

HỌC KÌ II

 

 

 

 

 

 

Tháng 01

05 tuần (17 22): từ 28/12/2020 đến 30/01/2021

* Công tác chuyên môn:

- Tiến hành dự giờ, thao giảng theo kế hoạch thao giảng và kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Tiếp tục ôn HSG.

- Họp tổ chuyên môn ngày 16/01/2021.

- Duyệt hồ sơ và giáo án của tổ.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Ôn lại ngày truyền thống ngày HS-SV.

- Sơ kết HKI và họp HĐSP đánh giá hoạt động học kỳ I vào ngày 11/01/2020.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 01/2021.

- Họp HĐSP ngày 30/01/2021.

 

 

 

- GV đăng kí và GV được kiểm tra.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

 

- GV được phân công.

- Cả tổ.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

 

Tháng 02

 02 tuần (2324): từ 01/02 đến 27/02/2021

- Tiếp tục ôn HSG.

- Họp tổ chuyên môn ngày 27/01/2021.

- Duyệt hồ sơ và giáo án của tổ.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Ôn lại truyền thống ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

- Nắm lại sĩ số học sinh sau tết nguyên đán.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 02/2021.

 

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

 

- GV được phân công.

- Cô Lan.

- Cô Lan.

 

Tháng  3

04 tuần (24 27): từ 01/3 đến 27/03/2021

* Công tác chuyên môn:

- Tiến hành dự giờ, thao giảng theo kế hoạch thao giảng và kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Tiếp tục ôn HSG.

- Họp tổ chuyên môn ngày 13,27/03/2021.

- Duyệt hồ sơ và giáo án của tổ.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

- Thi nghề phổ thông theo kế hoạch của Sở.

- Dự kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 03/2020.

- Họp GVCN vào ngày 14/03/2021.

- Họp HĐSP ngày 27/3/2021.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 02/2021.

 

 

- GV đăng kí và GV được kiểm tra.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

 

- Cô Thu, Cô Lan.

- GV được phân công.

- GV được mời.

- Cả tổ.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cô Lan.

 

Tháng  4

04 tuần (2832): từ 05/4 đến 01/05/2021

* Công tác chuyên môn:

- Tiến hành dự giờ, thao giảng theo kế hoạch thao giảng và kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Tiếp tục ôn HSG.

- Họp tổ chuyên môn ngày 17,24/4/2021.

- Duyệt hồ sơ và giáo án của tổ.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Hoàn thành hồ sơ dự thi của HS khối 12.

- Họp HĐSP ngày 24/4/2021.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 02/2021.

 

 

- GV đăng kí và GV được kiểm tra.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

 

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cô Lan.

 

Tháng  5

03 tuần (3335): từ 03/05  đến 22/05/2021

* Công tác chuyên môn:

- Tiến hành dự giờ, thao giảng theo kế hoạch thao giảng và kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Tiếp tục ôn HSG.

- Họp tổ chuyên môn ngày 17,24/4/2021.

- Duyệt hồ sơ và giáo án cuối năm.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Họp HĐSP ngày 24/4/2021.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 02/2021.

 

 

- GV đăng kí và GV được kiểm tra.

- Cô Lan.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

 

- Cả tổ.

- Cô Lan.

 

Tháng 6

* Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục ôn tập cho HS khối 12 thi THPT QG.

* Công tác chủ nhiệm và hoạt động khác:

- Học sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2021.

- Ôn tuyển sinh lớp 10 và coi thi theo phân công.

- Coi thi THPT quốc gia theo phân công của Sở.

 

- GV được phân công.

 

- HS khối 12.

- GV được phân công ôn và coi thi.

- GV được phân công coi thi.

 

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

TỔ TRƯỞNG

 

 

CAO MINH HƯỞNG

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 48
Hôm qua : 162
Tháng 07 : 520
Năm 2022 : 12.777