Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 16 đến 21/12/2019)

Thứ Hai (16/12/2019)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường; dự SHDC.

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.

- Đoàn trường kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện vệ sinh phòng học của các lớp.

- Khối 10, 11 kiểm tra HKI theo kế hoạch; khối 12 học theo TKB.

Thứ Ba (17/12/2019)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.  

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.

- Các đồng chí đảng viên gởi bản kiểm điểm chậm nhất 16 giờ.

- Khối 10, 11 kiểm tra HKI theo kế hoạch; khối 12 học theo TKB.

Thứ Tư (18/12/2019)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.

- Khối 10, 11 kiểm tra HKI theo kế hoạch; khối 12 học theo TKB.

Thứ Năm (19/12/2019)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.

- Khối 10, 11 kiểm tra HKI theo kế hoạch; khối 12 học theo TKB.

Thứ Sáu (20/12/2019)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự dự họp về công tác chuyên môn Hội thao GDQP-AN tại SGD lúc 8 giờ, thầy Thắng cùng dự.

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.

- Khối 11, 12 kiểm tra HKI theo đề của SGD (môn Toán, tiếng Anh).

Thứ Bảy (21/12/2019)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.

- Khối 11, 12 kiểm tra HKI theo đề của SGD (môn Ngữ văn).

- Họp xét hạnh kiểm học sinh:

+ Thành phần: lãnh đạo trường, Bí thư, các phó Bí thư Đoàn trường, giáo viên dạy môn GDCD, thầy cô chủ nhiệm 17 lớp, thư kí Hội đồng.

+ Thời gian: lúc 7 giờ 30 phút, xét khối 12 trước, sau đó khối 11 và 10. Thầy cô chủ nhiệm có coi kiểm tra thì các lớp đó sẽ xét sau cùng.

Lưu ý: thầy cô chủ nhiệm các lớp dự kiến xếp loại hạnh kiểm của HS lớp mình trước. Khi dự họp thầy cô chủ nhiệm thông qua dự kiến xếp loại để các thành viên góp ý.

Bài tin liên quan

Bản quyền ©2018 Trường THPT Hòa Tú

Điện thoại: 02993 890 865

Email: thpthoatu@soctrang.edu.vn

 

Địa chỉ: ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng