Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 10 đến 15/02/2020)

Thứ Hai (10/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.  
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 188/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên tổ Sử - Địa - GDQP&AN và Tiếng Anh – Thể dục trực.
 • Tổ Văn phòng: Ngộ, Quyên, Hòa, Sơn trực.

Thứ Ba (11/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự nghỉ.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 188/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên tổ Lí – Công nghệ trực.
 • Tổ Văn phòng: Phương, Ngộ.

Thứ Tư (12/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh nghỉ.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 188/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên tổ Hóa  - Sinh trực.
 • Tổ Văn phòng: Hòa, Quyên, Sơn trực.

Thứ Năm (13/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 188/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên tổ Toán – Tin học trực.
 • Tổ Văn phòng: Ngộ, Hòa, Phương, Quyên.

Thứ Sáu (14/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Giáo viên tổ Ngữ văn – GDCD trực.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 188/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Tổ Văn phòng: Sơn, Phương.

Thứ Bảy (15/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.  
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 188/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 lúc 7 giờ 30 phút. Toàn thể CB, GV, NV dự.
 • Hội ý cán bộ cốt cán lúc 8 giờ 30 phút.
 • Họp tổ chuyên môn lúc 8 giờ 45 phút.
Bài tin liên quan
Kế hoạch hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền ©2018 Trường THPT Hòa Tú

Điện thoại: 02993 890 865

Email: thpthoatu@soctrang.edu.vn

 

Địa chỉ: ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng