Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 17 đến 22/02/2020)

Thứ Hai (17/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.  
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: GVCN khối 10 (chuẩn bị xà bông giặt màn cửa của lớp), thầy Ân, cô Chân.
 • Tổ Văn phòng: Ngộ, Quyên, Hòa, Sơn trực.

Thứ Ba (18/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh nghỉ.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: GVCN khối 11(chuẩn bị xà bông giặt màn cửa của lớp), thầy Dũng, thầy Hưởng.
 • Tổ Văn phòng: Phương, Sơn, Ngộ.

Thứ Tư (19/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự nghỉ.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: GVCN khối 12 (chuẩn bị xà bông giặt màn cửa của lớp), thầy Kiệt, cô Lan, cô Ngân.
 • Tổ Văn phòng: Hòa, Quyên trực.

Thứ Năm (20/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 152/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: thầy Lâm, cô Ngoan, thầy Nhã, thầy Phương, cô Tâm, thầy Thành.
 • Tổ Văn phòng: Hòa, Phương, Ngộ.

Thứ Sáu (21/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn năm 2020 lúc 8 giờ. Thành phần: lãnh đạo trường, cán bộ cốt cán.
 • Giáo viên trực: thầy Thắng, thầy Thiện, cô Thu, thầy Trí, thầy Trường, cô Vân.
 • Tổ Ngữ văn – GDCD chuẩn bị phòng tổ chức giao lưu chuyên đề môn Ngữ văn Liên Trường.
 • Tổ Văn phòng: Sơn, Phương, Quyên.

Thứ Bảy (15/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.  
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Tổ chức giao lưu chuyên đề môn Ngữ văn Liên Trường lúc 7 giờ 30 phút.

Thành phần: lãnh đạo trường, giáo viên tổ Ngữ văn – GDCD, Chủ tịch Công đoàn, các TTCM, tổ Văn phòng.

Bài tin liên quan
Kế hoạch hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền ©2018 Trường THPT Hòa Tú

Điện thoại: 02993 890 865

Email: thpthoatu@soctrang.edu.vn

 

Địa chỉ: ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng