Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 24 đến 29/02/2020)

Thứ Hai (24/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.  
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: tổ Toán – Tin học.
 • Tổ Văn phòng: Ngộ, Quyên, Hòa, Sơn trực.

Thứ Ba (25/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh nghỉ.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: Tổ Lí – Công nghệ.
 • Tổ Văn phòng: Phương, Sơn, Ngộ.

Thứ Tư (26/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh dự họp tại Huyện ủy lúc 7 giờ 30 phút.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: Tổ Ngữ văn – GDCD.
 • Tổ Văn phòng: Hòa, Quyên trực.

Thứ Năm (27/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 152/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: Tổ tiếng Anh – TD.
 • Tổ Văn phòng: Hòa, Phương, Ngộ.

Thứ Sáu (28/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự dự họp chuyên môn Hội Khỏe Phù Đổng tại SGD&ĐT lúc 8 giờ, thầy Bảo Toàn cùng dự.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: Sử - Địa - GDQPAN.
 • Tổ Văn phòng: Sơn, Phương, Quyên.

Thứ Bảy (29/02/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.  
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 252/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: tổ Hóa - Sinh.
 • Tổ Văn phòng: Ngộ, Hòa, Quyên.
Bài tin liên quan
Kế hoạch hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền ©2018 Trường THPT Hòa Tú

Điện thoại: 02993 890 865

Email: thpthoatu@soctrang.edu.vn

 

Địa chỉ: ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng