Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 06/4 đến 11/4/2020)

Thứ Hai (06/4/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh nghỉ.  
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 469/SGDĐT-VP ngày 23/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: thầy Mộng, Thiện.
 • Trực Văn phòng: Thuận, Quyên, Sơn.

Thứ Ba (07/4/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự nghỉ.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 469/SGDĐT-VP ngày 23/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: thầy Nhật, Kiệt.
 • Trực Văn phòng: Ngộ, Hòa, Phương.

Thứ Tư (08/4/2020)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.

 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh nghỉ.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 469/SGDĐT-VP ngày 23/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: thầy Dũng, cô Kiều.
 • Trực Văn phòng: Thuận, Quyên, Sơn.

Thứ Năm (09/4/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự nghỉ.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 469/SGDĐT-VP ngày 23/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: cô Thu, thầy Điền
 • Trực Văn phòng: Ngộ, Hòa, Phương.

Thứ Sáu (10/4/2020)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh nghỉ.

- Học sinh được nghỉ theo Công văn số 469/SGDĐT-VP ngày 23/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên trực: thầy Hai, thầy Thành.

- Trực Văn phòng:  Thuận, Quyên, Sơn.

Thứ Bảy (11/4/2020)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự nghỉ.

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.

- Giáo viên trực: thầy Tiệp.

- Trực Văn phòng: Ngộ, Hòa, Phương.

 

* Phụ chú: Chỉ trực buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Bài tin liên quan
Kế hoạch hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền ©2018 Trường THPT Hòa Tú

Điện thoại: 02993 890 865

Email: thpthoatu@soctrang.edu.vn

 

Địa chỉ: ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng