Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 13/4 đến 18/4/2020)

Thứ Hai (13/4/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh nghỉ.  
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 469/SGDĐT-VP ngày 23/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: thầy Nhật, thầy Điền.
 • Trực Văn phòng: Thuận, Quyên, Sơn.

Thứ Ba (14/4/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự nghỉ.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 469/SGDĐT-VP ngày 23/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: thầy Mộng, cô Kiều.
 • Trực Văn phòng: Ngộ, Hòa, Phương.

Thứ Tư (15/4/2020)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.

 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh nghỉ.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số 469/SGDĐT-VP ngày 23/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: thầy Thiện, thầy Thành.
 • Trực Văn phòng: Thuận, Quyên, Sơn.

*Dự kiến các ngày từ thứ năm đến thứ bảy (nếu còn tiếp tục nghỉ)

Thứ Năm (16/4/2020)

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự nghỉ.
 • Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.
 • Học sinh được nghỉ theo Công văn số …/SGDĐT-VP ngày …/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Giáo viên trực: cô Thu, thầy Hai
 • Trực Văn phòng: Ngộ, Hòa, Phương.

Thứ Sáu (17/4/2020)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự làm việc tại trường.

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh nghỉ.

- Học sinh được nghỉ theo Công văn số …/SGDĐT-VP ngày …/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên trực: thầy Tiệp, thầy Kiệt.

- Trực Văn phòng:  Thuận, Quyên, Sơn.

Thứ Bảy (18/4/2020)

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đinh Văn Sự nghỉ.

- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sĩ Anh làm việc tại trường.

- Giáo viên trực: thầy Dũng.

- Trực Văn phòng: Ngộ, Hòa, Phương.

 

* Phụ chú: Chỉ trực buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Bài tin liên quan
Kế hoạch hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền ©2018 Trường THPT Hòa Tú

Điện thoại: 02993 890 865

Email: thpthoatu@soctrang.edu.vn

 

Địa chỉ: ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng