Thông báo nhận bằng TNTHPT năm 2007 - 2016

Trường THPT Hòa Tú thông báo đến tất cả các em học sinh đã đậu TNTHPT năm 2007 đến năm 2016 liên hệ với Văn phòng trường để nhận bằng TNTHPT:

Thời gian: từ ngày 06/11/2017 (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Địa điểm: Văn phòng trường THPT Hòa Tú.

Liên hệ: cô Huỳnh Mỹ Thuận.

Lưu ý: Nếu PHHS đi nhận thay phải mang theo bản photocopy CMND cá nhân và Sổ hộ khẩu.

 

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ
1 Nguyễn Trường An 19/06/1989 Trần Minh Quyền, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
2 Huỳnh Thị Hồng Phấn 09/02/1989 Hòa Thọ, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
3 Trần Thị Quyến 01/01/1990 Phước Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
4 Nguyễn Việt Hil 04/12/1989 Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
5 Nguyễn Trung Tính 14/02/1988 Thạnh An, Thạnh Quới, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
6 Kha Ngọc Hân 20/10/1990 Hòa Đê, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
7 Phạm Thị Bích Liên 26/12/1990 Dương Kiển, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
8 Bùi Trúc Linh 28/05/1992 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
9 Trần Thị Kim Ngân 01/09/1993 Vĩnh B, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
10 Trần Thị Hồng Loan 01/02/1991 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
11 Dư Thị Bích Duyên 17/12/1991 Vĩnh A, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
12 Lê Văn Do 29/04/1991 Thạnh An, Thạnh Quới, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
13 Nguyễn Văn Bạn 03/04/1989 Tân Trà, Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
14 Nguyễn Văn An 05/09/1994 Nguyễn Văn Mận, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
15 Đặng Thu Khoa 24/05/1994 Hòa Phước, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
16 Lâm Vũ Linh 25/01/1994 Trần Minh Quyền, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
17 Huỳnh Thị Thuý Nga 16/07/1994 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
18 Ngô Thị Phương Thảo 16/01/1994 Hòa Trung, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
19 Ngô Thị Ánh Thì 22/10/1994 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
20 Trần Thị Việt Trinh 20/06/1994 Hòa Phủ, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
21 Phan Vũ Linh 10/10/1992 Định Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
22 Trương Tài Lỉnh 01/05/1993 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
23 Đặng Thị Hạnh Nhân 06/07/1995 Hòa Đê, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
24 Võ Rạng Rỡ 10/10/1995 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
25 Đặng Thị Thanh Chúc 09/01/1995 Hòa Phuông, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
26 Huỳnh Văn Hùng 17/09/1995 Trung Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
27 Trần Thị Liền 13/07/1995 Hòa Phủ, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
28 Nguyễn Thị Diễm My 10/04/1995 Hòa Phuông, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
29 Trần Thị Kiều Trinh 29/10/1995 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
30 Võ Thị Tuyền 30/12/1993 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
31 Dương Thị Thanh Vân 15/05/1995 Vĩnh A, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
32 Nguyễn Quốc Bảo 13/11/1996 Vĩnh B, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
33 Đặng Chí Cường 10/11/1996 Định Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
34 Thái Văn Hoài 02/09/1996 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
35 Lê Thị Lý Hương 25/07/1996 Hòa Phuông, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
36 Trần Thị Bích Liên 27/08/1995 Trần Minh Quyền, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
37 Lê Trúc Ly 20/04/1996 Hòa Đê, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
38 Huỳnh Thị Thùy Trang 08/02/1996 Hòa Phước, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
39 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/09/1996 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
40 Ngô Thị Bé Trinh 12/01/1996 Hòa Nhờ A, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
41 Đặng Văn Trí 29/06/1996 Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
42 Kiều Vũ Luân 25/10/1996 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
43 Trần Thị Diễm Ái 28/12/1997 Hòa Phuông, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
44 Trần Thị Bé Chăm 04/01/1997 Vĩnh B, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
45 Nguyễn Thị Kiều Danh 03/10/1997 Phước Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
46 Nguyễn Minh Duy 28/05/1997 Hòa Trực, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
47 Nguyễn Thị Đoan 22/06/1997 Định Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
48 Lê Chí Hiếu 09/04/1997 Hòa Bình, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
49 Lê Băng Hồ 20/01/1997 Trần Minh Quyền, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
50 Lê Hoàng Huynh 15/01/1996 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
51 Tô Văn Khánh 10/07/1997 Hòa Bạch, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
52 Võ Thị Thúy Lan 28/07/1996 Hòa Phủ, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
53 Huỳnh Hữu Luân 10/08/1997 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
54 Võ Văn Mãi 17/07/1996 Huỳnh Công Đê, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
55 Nguyễn Thái Ngọc 25/11/1997 Hòa Tân, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
56 Hồ Thanh Nhã 05/11/1995 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
57 Đặng Tiến Nhân 13/01/1997 Hòa Đê, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
58 Quách Thị Huỳnh Quyên 08/08/1997 Vĩnh A, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
59 Trương Thị Liễu Thanh 01/01/1996 Tân Hòa, Gia Hòa 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
60 Trần Quốc Thịnh 14/03/1997 Hòa Tân, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
61 Ngô Minh Thư 19/12/1996 Huỳnh Công Đê, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
62 Võ Minh Tuyến 10/07/1995 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
63 Dương Đỗ Bình 14/05/1998 Hòa Trung, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
64 Châu Văn Cảnh 09/09/1998 Hòa Nhờ A, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
65 Trần Thị Mộng Cầm 19/01/1998 Hòa Phuông, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
66 Trần Ngọc Diễm 09/02/1998 Nguyễn Văn Mận, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
67 Hồ Nhựt Duy 27/05/1997 Hòa Lời, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
68 Võ Thị Hồng Đang 25/07/1998 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
69 Trương Văn Đỉnh 18/02/1998 Hòa Phú, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
70 Trần Hiếu Em 04/05/1998 Định Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
71 Nguyễn Thị Chúc Giang 03/09/1998 Hòa Tân, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
72 Đặng Bích Hạnh 02/07/1998 Hòa Phước, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
73 Nguyễn Minh Hậu 09/02/1998 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
74 Nguyễn Phi Hùng 13/08/1997 Hòa Trung, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
75 Phạm Thị Diểm Hương 04/05/1998 Nguyễn Văn Mận, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
76 Lâm Hồng Khuyên 10/10/1998 Dương Kiển, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
77 Trần Viết Lãm 22/12/1998 Hòa Trung, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
78 Lê Thị Thùy Linh 01/01/1998 Trung Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
79 Nguyễn Thành Lộc 15/04/1998 Nguyễn Văn Mận, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
80 Nguyễn Thành Luân 26/10/1998 Hòa Đê, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
81 Lê Hồng Muội 27/02/1998 Hòa Đê, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
82 Nguyễn Thanh Ngoan 09/12/1998 Trung Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
83 Hồ Thanh Nhã 16/06/1998 Nguyễn Văn Mận, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
84 Lê Trọng Nhân 24/07/1998 Lương Văn Hoàng, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
85 Lê Thị Phương Nhi 22/12/1997 Hòa Phước, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
86 Nguyễn Quang Nhựt 01/01/1998 Hòa Bạch, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
87 Huỳnh Thị Diễm Phúc 29/05/1998 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
88 Võ Kim Phụng 09/09/1998 Hòa Nhờ B, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
89 Lê Thị Quyên 30/10/1998 Hòa Trung, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
90 Đinh Minh Tân 20/09/1998 Hòa Phước, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
91 Trần Tấn Thành 01/01/1998 Trung Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
92 Cao Chí Thành 10/10/1998 Tam Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
93 Nguyễn Thị Bé Tiên 13/06/1998 Hòa Nhờ A, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
94 Trần Thu Trinh 18/05/1997 Long Hòa, Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

 

Văn phòng

Nguồn: thpt-hoatu-soctrang.edu.vn
Bài tin liên quan

Bản quyền ©2018 Trường THPT Hòa Tú

Điện thoại: 02993 890 865

Email: thpthoatu@soctrang.edu.vn

 

Địa chỉ: ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng