TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 10A1
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Tin học
Ân
diy-zome-yrm
Tiếng anh
Xuyên
xxo-hyvu-nzw
Tiếng anh
Xuyên
xxo-hyvu-nzw
Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Toán
Dũng
kcj-dhrd-xte
2 Tin học
Ân
diy-zome-yrm
Tiếng anh
Xuyên
xxo-hyvu-nzw
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Sinh học
Mộng
mdt-qonp-xke
3 GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
Công nghệ
Diệu
rwt-kcee-dtw
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Toán
Dũng
kcj-dhrd-xte
Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
4 GDCD
Sự
jiy-uepk-hjp
Lịch Sử
Vân
tqd-asmn-ogo
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Toán
Dũng
kcj-dhrd-xte
Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
SHL
B.Trung
qcq-iabn-umh
5
CHIỀU 1
2
3
4

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.