TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 10A2
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Ngữ văn
Bến
uov-gpdh-uhf
Lịch Sử
Vân
tqd-asmn-ogo
Tiếng anh
Thiện
qpf-knub-ixi
Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
Ngữ văn
Bến
uov-gpdh-uhf
2 Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
Ngữ văn
Bến
uov-gpdh-uhf
3 Tin học
Ân
diy-zome-yrm
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
Sinh học
Mộng
mdt-qonp-xke
Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
Tiếng anh
Thiện
qpf-knub-ixi
Công nghệ
Diệu
rwt-kcee-dtw
4 Tin học
Ân
diy-zome-yrm
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
GDCD
Sự
jiy-uepk-hjp
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Tiếng anh
Thiện
qpf-knub-ixi
SHL
Diệu
rwt-kcee-dtw
5
CHIỀU 1
2
3
4

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.