TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 10A5
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
Ngữ văn
M.Trung
qoc-ouce-eqr
Tin học
Ân
diy-zome-yrm
Toán
Thu
sau-fyfr-kdy
Công nghệ
Tiệp
cpj-dhog-hxq
Ngữ văn
M.Trung
qoc-ouce-eqr
2 Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
Tin học
Ân
diy-zome-yrm
GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
GDCD
Ngân
brg-oayr-rfb
Ngữ văn
M.Trung
qoc-ouce-eqr
3 Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Lịch Sử
Vân
tqd-asmn-ogo
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
Toán
Thu
sau-fyfr-kdy
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
4 Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Sinh học
Mộng
mdt-qonp-xke
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
Toán
Thu
sau-fyfr-kdy
SHL
M.Trung
qoc-ouce-eqr
5
CHIỀU 1
2
3
4

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.