TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 10A6
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
Ngữ văn
Bến
uov-gpdh-uhf
GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
Công nghệ
Diệu
rwt-kcee-dtw
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
2 GDCD
Ngân
brg-oayr-rfb
Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
Ngữ văn
Bến
uov-gpdh-uhf
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
3 Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
Tin học
Ân
diy-zome-yrm
Lịch Sử
Vân
tqd-asmn-ogo
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Sinh học
Mộng
mdt-qonp-xke
4 Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
Tin học
Ân
diy-zome-yrm
Ngữ văn
Bến
uov-gpdh-uhf
Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
SHL
Bến
uov-gpdh-uhf
5
CHIỀU 1
2
3
4

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.