TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 11A1
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Tiếng anh
Chân
ifx-tpep-aad
Sinh học
Phương
nkb-chkk-dwf
Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
2 Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Tiếng anh
Chân
ifx-tpep-aad
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
3 Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
GDCD
Ngân
brg-oayr-rfb
Địa Lí
Hai
wfo-vexg-vdm
4 Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
Tiếng anh
Chân
ifx-tpep-aad
SHL
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
5
CHIỀU 1 GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
2 Nghề PT
Diệu
rwt-kcee-dtw
3 Nghề PT
Diệu
rwt-kcee-dtw
4 Nghề PT
Diệu
rwt-kcee-dtw

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.