TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 11A2
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
Tiếng anh
Dương
zea-dznf-oiw
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
Ngữ văn
Như
jnd-mikv-mtg
Ngữ văn
Như
jnd-mikv-mtg
2 Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
Tiếng anh
Dương
zea-dznf-oiw
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Toán
Trang
kzs-qrby-gxz
Ngữ văn
Như
jnd-mikv-mtg
Ngữ văn
Như
jnd-mikv-mtg
3 Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Sinh học
Phương
nkb-chkk-dwf
4 Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
Địa Lí
Hai
wfo-vexg-vdm
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Tiếng anh
Dương
zea-dznf-oiw
GDCD
Ngân
brg-oayr-rfb
SHL
Phương
nkb-chkk-dwf
5
CHIỀU 1 Nghề PT
Tiệp
cpj-dhog-hxq
2 Nghề PT
Tiệp
cpj-dhog-hxq
3 Nghề PT
Tiệp
cpj-dhog-hxq
4 GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.