TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 11A3
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
GDCD
Ngân
brg-oayr-rfb
Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Địa Lí
Hai
wfo-vexg-vdm
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
2 Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Sinh học
Nguyên
kei-iqmx-wfj
Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Tiếng anh
Dương
zea-dznf-oiw
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
3 Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
Tiếng anh
Dương
zea-dznf-oiw
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
4 Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
Tiếng anh
Dương
zea-dznf-oiw
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
SHL
Nhật
tiw-bpgw-rut
5
CHIỀU 1 Nghề PT
Nguyên
kei-iqmx-wfj
2 Nghề PT
Nguyên
kei-iqmx-wfj
3 Nghề PT
Nguyên
kei-iqmx-wfj
4 GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.