TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 11A4
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Tiếng anh
Dương
zea-dznf-oiw
Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Tiếng anh
Dương
zea-dznf-oiw
Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
2 Tiếng anh
Dương
zea-dznf-oiw
Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Địa Lí
Hai
wfo-vexg-vdm
Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
3 Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Sinh học
Nguyên
kei-iqmx-wfj
Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
GDCD
Ngân
brg-oayr-rfb
4 Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
SHL
B.Toàn
oqq-adqf-cej
5
CHIỀU 1 Nghề PT
Tiệp
cpj-dhog-hxq
2 Nghề PT
Tiệp
cpj-dhog-hxq
3 Nghề PT
Tiệp
cpj-dhog-hxq
4 GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.