TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 11A5
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
2 Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
GDCD
Ngân
brg-oayr-rfb
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Toán
Lâm
yrg-mtuu-yev
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
3 Địa Lí
Hai
wfo-vexg-vdm
Ngữ văn
Như
jnd-mikv-mtg
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Ngữ văn
Như
jnd-mikv-mtg
Sinh học
Nguyên
kei-iqmx-wfj
4 Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Ngữ văn
Như
jnd-mikv-mtg
Hóa học
Sắt
dru-okjj-ubw
Vật lí
B.Trung
qcq-iabn-umh
Ngữ văn
Như
jnd-mikv-mtg
SHL
Sắt
dru-okjj-ubw
5
CHIỀU 1 Nghề PT
Diệu
rwt-kcee-dtw
2 Nghề PT
Diệu
rwt-kcee-dtw
3 Nghề PT
Diệu
rwt-kcee-dtw
4 GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.