TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 11A6
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
Địa Lí
Hai
wfo-vexg-vdm
2 Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
GDCD
Ngân
brg-oayr-rfb
3 Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
Tiếng anh
Thái
kmw-uucx-vtt
4 Sinh học
Phương
nkb-chkk-dwf
Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Ngữ văn
Tâm
dpt-fcmo-cxd
Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
SHL
Tâm
dpt-fcmo-cxd
5
CHIỀU 1 GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
2 Nghề PT
Diệu
rwt-kcee-dtw
3 Nghề PT
Diệu
rwt-kcee-dtw
4 Nghề PT
Diệu
rwt-kcee-dtw

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.