TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 12A1
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Tiếng anh
Thiện
qpf-knub-ixi
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Sinh học
Nguyên
kei-iqmx-wfj
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Tiếng anh
Thiện
qpf-knub-ixi
2 Tiếng anh
Thiện
qpf-knub-ixi
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Sinh học
Nguyên
kei-iqmx-wfj
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Toán
Lan
uwm-rtkg-rip
3 Ngữ văn
Kiều
acu-nqgt-wuh
Địa Lí
Hai
wfo-vexg-vdm
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Ngữ văn
Kiều
acu-nqgt-wuh
Toán
Lan
uwm-rtkg-rip
4 Ngữ văn
Kiều
acu-nqgt-wuh
Toán
Lan
uwm-rtkg-rip
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
GDCD
Kiệt
psv-qium-fao
5 SHL
Hai
wfo-vexg-vdm
CHIỀU 1
2 Tin học
Ân
diy-zome-yrm
3 Tin học
Ân
diy-zome-yrm
4 Tin học
Ân
diy-zome-yrm

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.