TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 12A2
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Ngữ văn
Kiều
acu-nqgt-wuh
Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Sinh học
Mộng
mdt-qonp-xke
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
Tiếng anh
Chân
ifx-tpep-aad
GDCD
Kiệt
psv-qium-fao
2 Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Sinh học
Mộng
mdt-qonp-xke
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
Toán
V.Toàn
czn-ramf-znm
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
3 Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Tiếng anh
Chân
ifx-tpep-aad
Ngữ văn
Kiều
acu-nqgt-wuh
GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
4 Địa Lí
Hai
wfo-vexg-vdm
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Tiếng anh
Chân
ifx-tpep-aad
Ngữ văn
Kiều
acu-nqgt-wuh
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
5 SHL
Kiều
acu-nqgt-wuh
CHIỀU 1
2 Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
3 Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
4 Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.