TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 12A3
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Toán
Dũng
kcj-dhrd-xte
Lịch Sử
Vân
tqd-asmn-ogo
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
GDCD
Kiệt
psv-qium-fao
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
2 Toán
Dũng
kcj-dhrd-xte
Lịch Sử
Vân
tqd-asmn-ogo
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Toán
Dũng
kcj-dhrd-xte
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
Tiếng anh
Thiện
qpf-knub-ixi
3 Ngữ văn
M.Trung
qoc-ouce-eqr
GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
Tiếng anh
Thiện
qpf-knub-ixi
Sinh học
Nguyên
kei-iqmx-wfj
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
4 Ngữ văn
M.Trung
qoc-ouce-eqr
Ngữ văn
M.Trung
qoc-ouce-eqr
Vật lí
Nhã
ozr-dpji-bjs
Tiếng anh
Thiện
qpf-knub-ixi
Sinh học
Nguyên
kei-iqmx-wfj
Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
5 SHL
Nguyên
kei-iqmx-wfj
CHIỀU 1
2 Tin học
Ân
diy-zome-yrm
3 Tin học
Ân
diy-zome-yrm
4 Tin học
Ân
diy-zome-yrm

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.