TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 12A4
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Toán
Thu
sau-fyfr-kdy
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Sinh học
Mộng
mdt-qonp-xke
Tiếng anh
Xuyên
xxo-hyvu-nzw
2 Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Toán
Thu
sau-fyfr-kdy
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
Toán
Thu
sau-fyfr-kdy
Sinh học
Mộng
mdt-qonp-xke
Địa Lí
Hai
wfo-vexg-vdm
3 Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
GDCD
Kiệt
psv-qium-fao
Ngữ văn
Bến
uov-gpdh-uhf
Tiếng anh
Xuyên
xxo-hyvu-nzw
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Ngữ văn
Bến
uov-gpdh-uhf
4 Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
Ngữ văn
Bến
uov-gpdh-uhf
Tiếng anh
Xuyên
xxo-hyvu-nzw
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Hóa học
Thành
vqs-idkd-ehd
5 SHL
Đề
crc-zfps-uok
CHIỀU 1
2 Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
3 Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
4 Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.