TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Lớp 12A6
Dòng thứ 3 của mỗi tiết dạy chính là đường dẫn đến phòng học trực tuyến.
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
SÁNG 1 Toán
Lan
uwm-rtkg-rip
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
GDCD
Kiệt
psv-qium-fao
Địa Lí
Bảo
fzq-waen-rxu
Toán
Lan
uwm-rtkg-rip
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
2 Tiếng anh
Chân
ifx-tpep-aad
Công nghệ
Ngọc
ecr-bxyh-utd
Tiếng anh
Chân
ifx-tpep-aad
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Toán
Lan
uwm-rtkg-rip
Lịch Sử
Đề
crc-zfps-uok
3 Tiếng anh
Chân
ifx-tpep-aad
Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
Sinh học
Phương
nkb-chkk-dwf
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Vật lí
Nhật
tiw-bpgw-rut
4 Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
Ngữ văn
Ngoan
hxp-zjhs-vzh
Sinh học
Phương
nkb-chkk-dwf
GDQP AN
Thắng
zjt-oyog-yhc
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
Hóa học
Trường
gdv-omha-mrn
5 SHL
Lan
uwm-rtkg-rip
CHIỀU 1
2 Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
3 Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron
4 Tin học
Hưởng
dbj-mwdh-ron

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.