TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Môn GDQP AN
Giáo viên Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Thắng 10A3 10A1 12A5 11A4 10A2 12A3 12A4 11A1 11A3 10A6 10A5 10A4 12A6 11A5 12A2 12A1 11A6 11A2

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo, cụ thể xem tại bảng thông báo của Trường.